Koçluk


Dijital pazarlama koçluğunda temel amaç, işletmelerin ve kişilerin hedeflerine "nasıl" ulaşacağını ortaya koymaktır.
Büyük işletmeler ve kurumlar dijital pazarlama ekipleriyle kendi planlarını yürürlükte tutsalar da bazen üçüncü bir göze ihtiyaç duyabilirler. Bazen de bu işletmeler yeni bir yapılanma içerisinde bulunabilirler bu durumlarda koçluk faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar.
Koçluk faaliyetleri küçük işletmeler için de tercih edilen bir yöntemdir. Dijital pazarlama planını kendi oluşturmak, bir plan doğrultusunda başlamak isteyen işletmeler tam bir danışmanlık hizmeti almaktansa koçluk hizmetiyle dijital pazarlama faaliyetlerini hayata geçirebilirler.